FRITS BOM - DE TRAININGEN

(en o.a.: Havenman, Ombudsman, Konsumentenman, Vakantieman)

 
De Televisieman
De vele Programma’s
De 10 Boeken
De Trainingen
De duizenden TV-Recensies
De honderden Reizen
De TheorieWelkom.htmlPROGRAMMAS.htmlBOEKEN.htmlRECENSIES.htmlREIZEN.htmlTHEORIE.htmlhttp://livepage.apple.com/shapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1shapeimage_1_link_2shapeimage_1_link_3shapeimage_1_link_4shapeimage_1_link_5shapeimage_1_link_6

OMGANG MET DE MEDIA


Voor een facelift van uw imago

 

Sinds 19 jaar bestaat er de mogelijkheid om bij Frits Bom een zeer intensieve MediaMasterclass te volgen die geheel is toegespitst op een kennismaking van u met de media in de praktijk.


Of het nu een interview betreft voor het NOS-journaal, RTL4-nieuws, NOVA, de lokale radiozender, of het plaatselijke huis-aan-huisblad, op een unieke en vooral effectieve wijze wordt u ingevoerd in de geheimen van de werking van de media, en dan zodanig dat u gegarandeerd uw boodschap en uzelf op positieve wijze kunt communiceren. Geen gezeur over de kleur stropdas die u aan moet, of de aard van de vrijeittijdskleding, maar een inhoudelijke voorbereiding op hoog niveau.
 

Locatie

 

Geen fileleed meer. Voor mediatrainingen dienden deelnemers vroeger meestal te reizen naar andere plaatsen in het land omdat daar de camera’s en overige technische faciliteiten waren opgesteld. Bij het volgen van een MediaMasterclass is dat niet meer nodig. Dankzij de technische veranderingen van de professionele equipement neemt de uitvoerder van de MediaMasterclass al wat er nodig is voor de training mee naar de locatie van uw voorkeur.

 

Dat kan zijn uw eigen kantoor of werkruimte, een vergaderlokaliteit in een hotel of conferentieoord, of een plaats naar uw keuze die gelegen is bij de fysieke bron van de te verwachten of veroorzaakte publiciteit.

 

Daarmee bespaart u zich kostbare reisuren, ongemak van het reizen v.v., en soms ook de huiver voor een vreemde omgeving (imponerende televisiestudio’s).


Met andere woorden: u geeft zelf aan waar de MediaMasterclass zal worden gegeven, dan wel wij doen voorstellen die op uw maat zijn toegesneden. Dit overleg kan uiteraard ook worden gevoerd door uw voorlichtingsdienst of PR-bureau, diensten waarmee wij in het algemeen goede betrekkingen onderhouden.

 

 

Boekingen en kosten

 

Hoewel MediaMasterclass inhoudelijk geen concurrentie kent zijn de transparante tarieven scherp concurrerend indien ze worden vergeleken met kosten die in rekening worden gebracht door instituten die zich toeleggen op andersoortige mediatrainingen.


Dit heeft niet alleen te maken met de efficiënte organisatie van de technische benodigdheden en de bijbehorende mankracht, maar ook met de effectiviteit van het geringe aantal dagdelen dat een deelnemer nodig heeft om het resultaat te boeken dat nodig is om succesvol met de media om te gaan. Ook een besparing aan reiskosten en uren zoals hierboven vermeld maakt de tarieven aantrekkelijk.

 

De kosten voor het volgen van een MediaMasterclass zijn niet gebaseerd op het aantal personen dat deelneemt, maar op het aantal dagdelen (meestal 2 aangesloten dagdelen) waarvoor de persoon of de groep inschrijft.

Daarbij komen alleen nog de kosten van eventuele locatiehuur + catering indien de MediaMasterclass in een voor de deelnemer externe omgeving wordt gehouden. Het tarief dat vervolgens wordt gepresenteerd is inclusief reiskosten en exclusief BTW.

 

Een MediaMasterclass wordt berekend op een afname van ten minste 2 aaneengesloten dagdelen per sessie. Soms, bij het leggen van een z.g. noodverband, indien een functionaris vlak voor een tv- of radio-optreden onder zware tijdsdruk nog even wil worden opgefrist en een sparring partner nodig heeft om de problematiek op goed beslagen ijs te deponeren, worden aparte afspraken gemaakt.

 

Voor een snel eerste contact wordt de voorkeur gegeven aan e-mail-verkeer omdat Frits Bom een MediaMasterclass die mogelijk gaande is (ook in uw geval) niet voor telefoontjes onderbreekt.

Gebruik daarvoor de e-mail-contactoptie.  

 

e-mail:

fritsbom1@gmail.com


Konsument & media BV

KvK : 09087839

BTW Nr. 8036.64.163.B01

8036.64.163.B01

 

 

Sparringpartner

 

Personen of diensten die bij media aan exposure onderhevig zijn ontkomen niet aan sparring. Een grondige voorbereiding om de mediale uiting in eigen hand te houden. Wie dat nalaat wordt steevast op onaangename gevolgen getrakteerd. Publiciteitszoekers en makers zullen dit tot op het niveau van regeringsleider bevestigen.

 

Als u werkzaam bent In de politiek, het bedrijfsleven, dan wel in de professie van vertegenwoordiger of bestuurder van een vereniging of instelling…..u ontkomt er in de mediawereld van vandaag, die nog uitsluitend lijkt te bestaan uit hype-explosies, niet aan zich in een virtuele boksring daarop grondig voor te bereiden. Om knock outs te ontlopen, om overeind te blijven gedurende alle afgesproken ronden, en om uiteindelijk op punten te winnen.

 

Want confrontaties met de journalistiek zijn nooit vrijblijvend. Altijd schuilen er addertjes onder het gras. Zelden eerbiedigen personen of  gebeurtenissen de gemaakte afspraken, als die er al zijn. Daarom is een Sparring Partner een must. Een trainer die niet alleen uitdeelt, maar ook leert op te vangen. Waar u de technieken van overneemt alvorens de ogenschijnlijk ongelijke strijd aan te gaan.

 

Immers, de basisfout bij alle mediaconfrontaties is altijd weer zelfoverschatting. Of nog erger, en juist andersom: zelfonderschatting in de vorm van angst, onzekerheid, en onbekendheid met het metier.

 

Begin er nooit aan als u zich niet eerst hebt bekwaamd in het spel en de spelregels. En doe dat meteen goed, aan de hand van een integere confrontatie met iemand die zich decennialang succesvol in die praktijk roerde: maar nu als uw persoonlijke Sparring Partner.Alles berust op afspraken

 

In een MediaMasterclass wordt de deelnemer in korte tijd op zeer indringende wijze deelgenoot gemaakt van de structuur en de werking van de media.

Binnen twee dagdelen worden deelnemers in hoog tempo persoonlijke technieken bijgebracht waarop omgang met de media zodanig valt te hanteren dat men het gewenste resultaat van de publicatie of uitzending grotendeels in eigen hand krijgt.

Het zijn forse confrontaties, u moet tegen een stootje kunnen, maar de sessies zijn strikt vertrouwelijk dus uw ontmaskerde zieleroerselen blijven binnenskamers.

Beter nu hier tegen de lamp gelopen, dan later in het openbaar.

 

Dit geldt zowel ter voorbereiding op contact met de geschreven media als radio- en televisie-uitzendingen, opgenomen of live, bij u in de onderneming of in een vreemde studio.

Er wordt indringend aandacht besteed aan de directe communicatie met de journalist, niet alleen tijdens het interview, het telefoongesprek of het eerste contact, maar met name ook aan de verhouding tussen u en de media lang voordat er wordt gecommuniceerd. Velen hebben van die kennis nu al aantoonbaar geprofiteerd, en ik wrijf me dan ook vergenoegd in de handen als ik ’s avonds bij de regionale of landelijke zenders hun mediaoptredens zie. Maar een MediaMasterclass gaat niet alleen over radio- en televisie. Ook de geschreven pers komt uitvoerig aan bod.

 

Het is een onbetwistbare stelling dat het resultaat van uw mediale uitingen altijd het gevolg is van wat er aan vooraf ging.

Immers, het interview of andersoortige perscontact is een zaak van ten minste twee partijen. Men dient dan dus te spreken van een verbintenis. Een overeenkomst tussen een journalist en informatieverstrekker. Hoe subtiel mondeling of anderszins die ook tot stand gekomen is, het is een verbintenis ook in juridisch opzicht. Een verbintenis die u rechten en verplichtingen geeft.

 

Partijen moeten zich houden aan wat ze afgesproken hebben.

 

En dat gebeurt dus vrijwel nooit. Maar wiens schuld is dat?

 

Het spel van de samenwerking begint bij het maken van afspraken en daar ook gaat het meestal fout. Sterker nog: het gaat bijna ALTIJD fout. Uit duizenden uitzendingen die ik in mijn carrière maakte, meestal live, leerde ik dat gasten van hoog tot laag er meestal onvoldoende aan hadden gedaan om hun eigen positie goed zeker te stellen. Het was dan ook een koud kunstje te scoren waar ik wilde. En daarmee lag er een grote verantwoordelijkheid op mijn schouders. In de MediaMasterclass-sessie gaan u en ik stoeien met al wat er voor-, tijdens-, en na een mediaconfrontatie gebeurt, en wat uw aandeel daarin is (moet zijn).

 

Het is een zware dag, maar u hebt er jarenlang profijt van.

Leer het dus van degene die aan de andere kant van de presentatiedesk zat, die zijn gesprekpartners heeft zien zweten, knoeien en draaien, terwijl hijzelf daardoor en dankzij dat juist veel rustiger werd.

Na het volgen van een MediaMasterclass kunt u nu definitief van rol verwisselen.


Wanneer is een MediaMasterclass nuttig

 

Een MediaMasterclass heeft nut bij elk contact dat tot stand komt met de media. En het is veelal een noodzaak te noemen als u persoonlijk wordt geïnterviewd, op moet treden tijdens een persconferentie, dan wel uw bedrijf, instelling, politieke partij, voetbalklup, of welke vereniging dan ook in de media moet vertegenwoordigen. En een MediaMasterclass is zeker van grote betekenis als uw persoon zelf in het geding is.

 

Bij crisismanagement is het zelfs aan te raden het contact met media voor zover mogelijk geheel uit de weg te gaan tot het moment dat u tijdens een MediaMasterclass de meest relevante aspecten van de exposure die u gaat verrichten (of op aanraden van MediaMasterclass juist niet) met uw sparring partner hebt doorgelicht.

 

Dit is niet alleen in uw belang, maar ook in dat van de betreffende krant, omroep of magazine. En dat laatste straalt uiteindelijk ook weer op u af.

Als voorbeeld een aantal aanleidingen:


 

·        u of uw bedrijf overweegt een perscommuniqué uit te geven

·        u overweegt een persconferentie te beleggen

·        u wenst namens uzelf of wat u vertegenwoordigt te reageren  op een maatschappelijke ontwikkeling of publicatie

·         u meent een recall voor een gebrekkig product te moeten lanceren

·         u weet niet hoe eigen nieuws in de publiciteit moet worden gebracht

·         u wordt benaderd voor een interview

·         u wilt geïnterviewd worden

·         u wordt benaderd voor wederhoor

·         u wilt wederhoor of rectificatie

·         u wordt overvallen door media-aandacht en wil reageren

·         u bent de kluts kwijt in het enorme medialandschap – wat is relevant voor u

·         u wordt volkomen verrast door een journalist met pijnlijke vragen en of feiten

·         u twijfelt wie de externe woordvoerder moet zijn in een bepaalde kwestie

·         uw privé-leven wordt of dreigt te worden bezoedeld door een persmedium

·         u wilt zelfstandig, zonder advies van anderen, de waarde van bepaalde kijk- , luister-, en oplagecijfers beoordelen

·         u dan wel uw bedrijf verkeert in een communicatiecrisis

·         u twijfelt aan de (waarde van) spelregels tussen u en de journalist

·         u wilt begrijpen en inschatten wat de macht is van het persorgaan waar u mee te maken krijgt en hoe dat kunt beïnvloeden

·          u wilt free publicity hebben – hoe moet dat worden aangepakt

·          u wilt dat uw verkoopcampagne goed in de publiciteit komt

·          u wilt ongewenste publiciteit voorkomen of verhinderen

·          u overweegt te procederen tegen onwelgevallige publicaties

·          u wordt gechanteerd (of zelfs afgeperst) met schadelijke publiciteit

·          u wilt via de media een facelift van uw imago

·          u hebt de publiciteit nodig om te worden aangesteld, gekozen c.q. benoemd (in een bestuur, politiek, onderneming, vereniging of welke organisatie dan ook) 

Voor wie

 

Het behoeft geen nadere uitleg dat elke functionaris binnen een organisatie die bestuurlijke of organisatorische verantwoordelijkheid draagt met de pers in aanraking kan komen, of hij daartoe nu wel of niet gemachtigd is, en of hij dat nu wil of niet. De vraag is nu of hij er vervolgens mee om moet gaan en of het niet beter is die taken aan anderen over te laten.

 

Omdat deze kwestie niet altijd in organisatorisch verband is op te lossen (sommige beleidsmakers zijn zeer mediamiek, anderen met dezelfde verantwoordelijkheden in het geheel niet) is een MediaMasterclass het instituut bij uitstek om daarin, naar aanleiding van de diepgaande trainingen, helderheid te scheppen.

 

Aan de andere kant: veel functionarissen dienen de confrontatie met de media nooit uit de weg te gaan of te delegeren, eenvoudigweg omdat hun verantwoordelijkheden dat verordonneren. Voor hen is een MediaMasterclass eigenlijk onontbeerlijk omdat er in een hiërarchische structuur van de eigen omgeving meestal geen openhartige en eerlijke oordelen zijn te verwachten over iemands bekwaamheden en succes als mediageniek persoon. Een MediaMasterclass schept daarin duidelijkheid; met veel eerlijke, soms ook harde en vervelende, adviezen en praktische “leermomenten”.

 

Een MediaMasterclass is geëigend voor elk niveau, van de minister tot de secretaris van de volleybalvereniging.


Hoe een en ander theoretisch door ons is onderbouwd kan worden begrepen door kennis te nemen van de link: De Theorie.